Our online store is closed for purchases.

If you wish to make a purchase, please go to Amazon or your local stockist who you will find on the Google map on our product pages.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Slendier en zal in deze gebruiksvoorwaarden worden aangeduid als ‘wij’, ‘onze” en ‘ons’. Door deze site te gebruiken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website (www.slendier.com), die op deze pagina uiteen worden gezet.

Gebruik van onze website

Wanneer je deze website gebruikt stem je ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, zoals ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en op onze website kunnen worden geplaatst.

Onder voorbehoud van het bovenstaande stem je er door het gebruik van, of de toegang tot, onze website mee in dat je wettelijk gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden zoals die van toepassing zijn op je gebruik van, of toegang tot, onze website.

Indien je niet door deze voorwaarden gebonden wenst te zijn, mag je onze website niet gebruiken.

Je moet ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die je verstrekt juist en volledig is en dat alle bestel- of registratiegegevens (indien van toepassing) de juiste naam, adres en andere gevraagde gegevens bevatten. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens kun je ons privacybeleid op deze website lezen.

Toepasbaarheid van onlinemateriaal

Tenzij anders vermeld, is het materiaal op onze website uitsluitend bestemd voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Wij hebben onze uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat onze website in overeenstemming is met de Australische wetgeving. Wij verklaren echter niet dat de materialen op onze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Australië.

Wij geven geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat het beschikbaar stellen van de producten in een bepaald rechtsgebied buiten Australië is toegestaan volgens de van toepassing zijnde niet-Australische wet- en regelgeving. Indien het derhalve in je rechtsgebied of aan jou (op grond van nationaliteit, verblijfplaats of anderszins) verboden is om de producten of enig deel daarvan beschikbaar te stellen, worden deze producten niet aan je te koop aangeboden. Je aanvaardt dat indien je buiten Australië woont, je zich ervan dient te vergewissen dat je wettelijk in staat bent om de producten aan te schaffen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor kosten, verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop of poging tot aankoop van de producten door personen in rechtsgebieden buiten Australië of die nominees zijn van of trustees zijn voor burgers, ingezetenen of onderdanen van andere landen.

Auteursrecht en toezicht

De inhoud van onze website wordt beschermd door internationale wetten op het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Wij, of andere derde-licentiegevers, zijn de eigenaar van deze rechten.

Alle product-, bedrijfsnamen en logo’s die op onze website worden genoemd zijn handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars, waaronder wij. Je mag materiaal van onze website downloaden met als enig doel het te gebruiken als informatiebron voor onze onroerend goed diensten. Je mag echter geen materiaal of informatie op of van onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, video’s, berichten, code en/of software, wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden, op welke wijze of op welke manier dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve wanneer je hiertoe uitdrukkelijk wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld om een test of vragenlijst in te vullen.

Gekoppelde sites

Wij doen geen uitspraken over andere websites die je via onze website kunt bezoeken of die een link naar onze website bevatten. Wanneer je een andere website bezoekt, dien je te begrijpen dat deze onafhankelijk is van ons en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid van die website. Bovendien betekent een link naar een andere site niet dat wij de inhoud of het gebruik van die website onderschrijven of daarvoor enige verantwoordelijkheid aanvaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt, of beweerd te zijn veroorzaakt, door of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een andere website of bron. Eventuele problemen met externe links moeten worden voorgelegd aan de beheerder of de webmaster van de website.

Beschikbaarheid van onze website

Wij zullen trachten onze website beschikbaar te stellen, maar kunnen niet garanderen dat onze website ononderbroken of zonder onderbrekingen zal werken of vrij van fouten zal zijn en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet beschikbaar zijn ervan. Je mag niet proberen om de goede werking van onze website te verstoren en je mag in het bijzonder niet proberen de beveiliging te omzeilen, te knoeien met, in te breken in, of anderszins een computersysteem, server, website, router of ander met het internet verbonden apparaat te verstoren.

Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van onze website of de inhoud of diensten die via onze website beschikbaar zijn, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van jouw toegang ertoe. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle nieuwe functies, met inbegrip van nieuwe inhoud en/of de verkoop van nieuwe producten en/of de vrijgave van nieuwe softwarehulpmiddelen of -bronnen.

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze gebruikers. Wij nemen jouw privacy zeer serieus en het is belangrijk voor ons dat je onze website kunt gebruiken en ervan kunt genieten zonder dat je privacy op enigerlei wijze in het geding komt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.